Tag Archives: kvantumelmélet

A szabadakaratról a fizikatörténet tükrében

A fizikatörténet azt mutatja, hogy néhány paradoxonnak tűnő problémából meglepő kiút található. Vajon a determinizmus versus szabad akarat problémája is feloldható hasonló módon?

Áltudomány vagy tudomány: biofoton-elmélet?

A biofotonelmélet nem arról szól, hogy a biológiai rendszerek fotonokat bocsátanak ki! Ha erről szólna, akkor abban semmi különleges és vitatható nem lenne (extrém példa: szentjánosbogár). Minden 0 Kelvin hőmérséklet feletti test kibocsát fotonokat, bár a spektrum kis frekvenciájú végén

Kvantumelmélet, holizmus, redukcionizmus

Ma már közhelynek számít, hogy a kvantumelméletnek jelentős filozófiai implikációi vannak. Talán kevésbé ismert, hogy az elmélet 60-70 éves története ebből a szempontból két elég jól elkülönülő korszakra bomlik.

A Bell-egyenlőtlenség

Ha két eseménysor között valamilyen összefüggés állapítható meg, két alapvető magyarázat-típussal próbálkozhatunk. Vagy azt tesszük fel, hogy az egyik eseménysor oka a másiknak, vagy mindkét eseménysort egy harmadikra, mint közös okra igyekszünk visszavezetni.

Teleportáció

A Der Spiegelre hivatkozó cikk szerint a neves osztrák fizikus, Zeilinger és csapata valódi teleportációt valósított meg - igaz egyenlőre csak elemi részecskékkel.

X-Aknák - az igazság nem odaát van!