Tag Archives: Einstein

Gravitációs távolhatás kontra gravitációs hullámok

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a gravitációt, annak változásait már eddig is nagyon jó felbontásban tudtuk mérni. Ők a gravitációs hullámokat valahogy egyszerűen a gravitáció időbeli és térbeli változásával tekintik azonosnak.

Nem fedezték fel!

Nem fedezték fel a gravitációs hullámokat. Még csak nem is igazolták Einstein általános relativitáselméletét. Azt az elméletet már hihetetlen erős kísérleti tapasztalatok, sőt működő eszközök igazolták az elmúlt évszázadban.

Fénysebességváltás?

"Már nem csak elméletek, hanem kutatólaboratóriumokban elvégzett kísérletek sora bizonyítja: átléphető az eddig abszolútnak hitt határ, a fény sebessége. Einstein egyik 'szent' törvényének kikezdése ugyanakkor nem várt bonyodalmakhoz vezethet. Nem csak az univerzumban, hanem a tudomány berkeiben is." (Magyar

Mítosz és valóság

"Természetesen hazugság az, amit vallásos meggyőződésemről egyesek írnak, s ezt a hazugságot újra meg újra megismétlik" - A. Einstein

Kvantumelmélet, holizmus, redukcionizmus

Ma már közhelynek számít, hogy a kvantumelméletnek jelentős filozófiai implikációi vannak. Talán kevésbé ismert, hogy az elmélet 60-70 éves története ebből a szempontból két elég jól elkülönülő korszakra bomlik.

Teleportáció

A Der Spiegelre hivatkozó cikk szerint a neves osztrák fizikus, Zeilinger és csapata valódi teleportációt valósított meg - igaz egyenlőre csak elemi részecskékkel.

X-Aknák - az igazság nem odaát van!