Áltudomány vagy tudomány: biofoton-elmélet?

A biofotonelmélet nem arról szól, hogy a biológiai rendszerek fotonokat bocsátanak ki! Ha erről szólna, akkor abban semmi különleges és vitatható nem lenne (extrém példa: szentjánosbogár). Minden 0 Kelvin hőmérséklet feletti test kibocsát fotonokat, bár a spektrum kis frekvenciájú végén már helyesebb EM hullámoknak nevezni ezeket, mert az ilyen nagy hullámhosszú, kis energiájú EM már nem nagyon mutat részecske tulajdonságokat. A gyenge EM mérése technikailag érdekes, akár bravúros is lehet, de ez még mindig nem tartozik az igazán vitatható kategóriába.

Az “igazi” biofotonelmélet ennél többet állít. E szerint a szervezet egyes részei, a szervek, szövetek e fotonok (hagyjuk el a bio- előtétet, mivel ezek egyszerűen fotonok) segítségével kommunikálnak egymással. Ez már egy igen kérdéses állítás!

Elég nehéz értelmezni az elméletet, mert szakmai lapokban szerintem nem jelent meg erről cikk, de nagy vonalakban a következőről van szó:

Mérjük e roppant gyenge, alacsony energiájú EM sugárzást egy ember két karján párhuzamosan. A sugárzás intenzitása esetleg korrelációt mutat perces, órás felbontásban. Ez önmagában nem különleges, mivel ez a test hőmérsékletszabályzásával kapcsolatos. Azonban állítólag (és itt már kétségbevonható a kísérletek módszertana, relevanciája) a két karról egy közös mérőeszközbe érkező EM hullámok szinkron fázisban vannak (koherensek). Ez ténylegesen hihetetlenül érdekes állítás, mivel kvantummechanikai kapcsolat meglétét feltételezi a két kar (!) között.

Ez az állítólagos biofotonelmélet! Ilyen speciális koherencia áll fenn ténylegesen például két közös speciális forrásból származó elektron között (quantum entanglement) akár jelentős eltávolodásuk esetén is. A két távoli foton között nem lokális kapcsolat áll fenn. Ezt a kvantumelmélet jól leírja, de elég meglepő még egy fizikus számára is. Nem szabad azonban megfeledkezni róla, hogy ez az entanglement csak igen speciális esetekben fordul elő, mint ahogy ezt a kvantumteleportációról szóló cikkemben évekkel ezelőtt elemeztem: Teleportáció.

Nos, ez felszínesen analógiát mutat az alternatív medicina holisztikus szemléletével. Ez lenne a magyarázat! A kvantumelmélet, mint a holizmus magyarázata!

Mindez azonban spekuláció és az interneten elérhető kísérletleírásokból ez egyáltalán nem tűnik valószínűnek. állítólag mérnek valami koherenciát (ez maga is kritizálható lenne, de nem igen lehet kritizálni, mert nincsenek részletes kísérleti leírások, adatok), aztán egy hatalmas és bizonyítatlan logikai ugrással eljutnak a holizmus kvantummechanikai magyarázatához.

E szerint a kvantum entanglement magyarázza a koherenciát, a harmóniát, egyensúlyt a szervezetben. Van ahol gyakorlatilag ezt a rejtélyes (és a modern tudomány által már elvetett) életerővel azonosítják. Betegség esetén ez a koherencia sérülne (ezt állítólag a fentebb említett két karos koherenciakísérlettel kimutatták) és a mindenféle alternatív kezelések ezt a koherenciát állítják vissza.

A biofoton (illetve inkább alacsony energiájú EM) kibocsátás pontos mérésére használt módszereket is lehet vitatni, mert ez tényleg komoly technológiai kihívás. De ez a része a dolognak akár korrekt is lehet. A makroszkópikus koherenciára vonatkozó kísérletek azonban már nagyon gyanúsak, bár információ hiányában ezeket is nehezen lehetne konkrétan véleményezni. Azonban leközölt cikkek, tudományos viták, valamiféle elméleti háttér nélkül a biofotonelméletről azt állítani, hogy tudományosan igazolt; ebből a szervezet egyensúlyára vonatkozó állításokat tenni – ez túl nagy ugrás!

A hivatkozott cikk:

Sophie Cohen, Fritz-Albert Popp and Yu Yan: Nonlocal effects of biophoton emission from the human body

Az oldalon még több cikk, leírás található. Gyakorlatilag az egész elmélet manapság Popp nevéhez és az International Institute of Biophysics szervezethez kapcsolódik.

F.A.Popp, Y.Yan. A.Popp, E.Humt and S.Cohen: Electromagnetic Man

Ebben a cikkben már sokkal kevésbé találtam a koherenciafogalmat, csupán az ennél sokkal kevésbé érdekes két órás felbontású időbeli korrelációt a két kar EM kibocsátása közt. Lehet, hogy félreértem a dolgot és a biofoton már önnmagában a koherens észlelést jelenti a két karról (erre utalna az 1. oldal alján lévő lista első eleme), de azért nem hiszem, mert mindkét karra külön megadták a biofotonkibocsátás intenzitását. Az ábrán szimpla (bio)fotonszám per 50ms van feltüntetve, tehát itt úgy tűnik nincs szó koherenciáról (ha csak nem a fluxus korrelációját nevezi itt lazán koherenciának). Ez persze épp a lényegét venné el a dolognak, mivel az egyszerű időbeni korreláció teljesen konvencionális módon (hőreguláció, keringés, idegrendszer, hormonális rendszer) is magyarázható ezen a skálán (két óránkénti mérés).

Mindenesetre ebben a cikkben is érdemes megnézni a cikk végén a következtetést, ami hatalmas logikai ugrás:

  • The results confirm again evidence of the following results (1-7)
  • The biophoton field is almost fully coherent and – as a consequence – strongly coupled to all physiological functions.
  • It represents the regulatory activity not only from all the chemical reactivity in single cells, but performs the regulatory activity even over the whole body.
  • In this holistic function it displays all the biological rhythms of the body.
  • In turn, the measurements of the electric parameters of the skin provide a powerful tool of looking through the window of biological regulation.
  • Regulatory activities of the body are not stable functions of the electromagnetic fields within the body, but subjects of permanent rhythmical, oscillatory and coherent field amplitudes.
  • On this basis powerful tools of as well diagnostic and therapeutic methods can be developed. One example is our Regulation Diagnosis which is used already in trials of serious medical applications.
  • Let us refer here to our “Regulation Diagnostics” – Regulationsdiagnostik.
X-Aknák - az igazság nem odaát van!