Félremagyarázás a “97%-os egyetértés a klímakutatók közt” szlogen

De ez nem jelenti, hogy nincs egyetértés, hogy nincs konszenzus a tudományban a klímaváltozással kapcsolatban. A tudományban egy elmélet megbízhatóságát, bizonyítottságát igen nehéz egy-két számmal mérni. A klímaváltozással kapcsolatos tudományos elmélet igen erős bizonyítottságú, azaz megbízható. Nyilván nem olyan mértékben, mint mondjuk a fajok közös eredetének az elmélete, vagy a kvantumelmélet, de elegendően biztos ahhoz, hogy ló elméletnek minősítsük és hogy politikai, gazdasági döntések alapjául szolgáljon.

Akkor mégis, honnan ered a 97%-os egyetértés mítosza? A Skeptical Inquier cikke szerint egy a Environmental Research Letters-ben megjelent cikkből: Quantifying the Consensus on Anthropogenic Global Warming in the Scientific Literature. A cikkírók a klímakutatók által írt cikkeket elemezték, és erről ezt írták:

“Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming” (Azon cikkek közül, amelyek összefoglaló bevezetőjében állásfoglalás volt megfogalmazva a globális felmelegedésre vonatkozóan, 97% a felmelegedés antropogén eredetéről foglalt állást).

A CSI belinkelt cikke megmutatja, hogy:

1/ Ez persze nem azt jelenti, hogy a kutatók 97%-a ért egyet az antropogén okú klímaváltozás elméletével.

2/ Még ha így lenne, akkor sem ez jelentené azt, hogy a jelenlegi elmélet tényleg jó.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy a globális klímaváltozás antropogén eredetének elmélete téves volna, vagy hogy kevésbé lenne bizonyos. csak azt, hogy a bizonyosság mértékét igen nehéz egy számban meghatározni. A tévhit eredetéül szolgáló cikk nem is a számmal hibázott, hanem inkább azzal, hogy ez alapján próbálta az elmélet bizonyosságát igazolni.


Források:

X-Aknák - az igazság nem odaát van!