Tag Archives: Szále László

Mítosz és valóság

"Természetesen hazugság az, amit vallásos meggyőződésemről egyesek írnak, s ezt a hazugságot újra meg újra megismétlik" - A. Einstein

Tudomány és módszer

Szále László cikkében Carl Sagan mint a tudomány konzervatív védelmezője, Egely György pedig mint elnyomott, forradalmár újító jelenik meg.

X-Aknák - az igazság nem odaát van!