Quo Vadis EU? EB tanulmány a lehetséges forgatókönyvekről

Öt forgatókönyv az EU jövőjéről az Európai Bizottságtól. Elég jó kiindulás egy nagyon komoly (európai) társadalmi vitához. Persze mindegyiket tovább kellene jelentősen részletezni, hogy az embereket érdeklő (nem csak anyagi, hanem értékrendbeli) kérdések alakulására hogyan hatna.

Nagyon nagy kérdés, hogy egy ilyen társadalmi vita után hogyan történhetne a döntés? Elképzelésem sincs! Jó lenne, ha valamelyik változatnak nagy többsége lenne, vagy ha – és ezt látom esélyesnek – a vita során kialakulna egy-két új elképzelés, akár tejesen más dimenziók mentén.

Mindenesetre én az 5. változat mellett kezdenék el érvelni, ami a szorosabb EU együttműködést jelenti. A tanulmány ennek előnyeit és hátrányait így foglalja össze:

“There is far greater and quicker decision-making at EU level. Citizens have more rights derived directly from EU law. However, there is the risk of alienating parts of society which feel that the EU lacks legitimacy or has taken too much power away from national authorities.”

Azaz:

“EU-s szinten sokkal komolyabb és gyorsabb döntéshozatalt biztosít. A polgárok jogainak nagyobb része származtatható közvetlen az EU törvényekből. Másrészről viszont ez a forgatókönyv elidegeníthetné a társadalomnak azt a részét, amely szerint az EU túl sok jogkört vesz el a tagállamoktól .”

Ezt persze én is sejtem, és ezért pontosan az ő aggodalmaikat venném alapul, azokat próbálnám oldani, mellé téve a szorosabb együttműködés előnyeit. Persze közben akár az is kiderülhet, hogy tényleg inkább nekik van igazuk. Ezt ma még nem tudhatjuk.

Itt van az Európai Bizottság hivatalos sajtónyilatkozata magyarul: Bizottsági fehér könyv Európa jövőjéről: hogyan tovább a 27 tagú Európa egységével. A teljes anyag: Fehér könyv Európa jövőjéről.

X-Aknák - az igazság nem odaát van!