Könyvismertető: Hraskó Péter – Biztos, hogy az energia megmarad?

Apám, Hraskó Péter fizikus legújabb esszégyűjteményéről közöl recenziót a mai Magyar Narancs Barotányi Zoltán írásában: Éteri adás

Édesapám esszéi közül számosat inspirált a sok beszélgetés, amit a tudomány és nemtudomány kapcsolatáról folytattunk az elmúlt huszonvalahány évben. Ilyen módon meghatározó volt abban a folyamatban, amely során ma aktív szerepet vállalok a szkeptikus mozgalomban. Az esszégyűjteménybeli témák egy része inkább általános, más része viszont olyan speciális témákról szól, amelyekben hihetetlenül érdekesen találkozik az áltudományos folklór és a valódi, gyakran frontvonalbeli tudomány. Az alábbi ismertetők és a tartalomjegyzékek alapján is egyértelmű, hogy a szkeptikus témák, problémák meghatározó szerepet játszottak Péter témaválasztásában. Ezek között jelennek meg az érdekes tudománytörténeti és “hard-core” tudományos témák, amelyek azonban szintén olyan kérdéseket boncolnak, amelyek gyakran tudósok körében is kevéssé ismertek, vagy félreértelmezettek.

Beharangozó a könyvről a kiadó oldalán:

Tudunk-e egyáltalán bármit is biztosan a fizikában? Tényleg mindig megmarad az energia? Igaz-e, hogy a mozgó test tömege nagyobb, mint a nyugvóé? Miből gondoljuk, hogy nincs éter? Mi következik abból, ha megfigyelik a Higgs-bozont? Lehet-e az euklidészi geometria mintájára a fizikát is axiomatizálni? Bizonyítják-e a világunk fizikai paraméterei az intelligens tervezettséget? Értjük-e, hogy időnként miért cserélnek egymással helyet váratlanul a Föld mágneses pólusai? Működik-e még a tudományban az az elv, hogy ,,az igazság fontosabb mint a siker”? Nem lehetséges-e, hogy valójában ,,minden másképp van”? Ezekről a kérdésekről szól Hraskó Péter új esszékötete.

A könyv elérhető elektronikus formában is ezer forint alatti áron, csakúgy mint az előző esszékötet (A könyvtár foglya). Akár egyes esszénket is le lehet tölteni, ha valaki csak bizonyos témákra kíváncsi. Az elektronikus változat a weboldal jobb oldalán az “Interkönyv:: PDF” linkre kattanva érhető el.

Esszék a “Biztos, hogy az energia megmarad?” című gyűjteményben:

 • Biztos, hogy az energia megmarad?
 • Szkepszis és szkepszis
 • A fizika axiomatizálásáról
 • Valószínűség
 • Az antropikus elvről
 • Epizódok a maghasadás felfedezésének történetéből
 • Wigner Jenő kalandozásai a rezonanciák birodalmában
 • Az új Bábel Tornya: A Nagy Genfi Gyorsító Masina
 • Négy előadás a relativitáselméletről
 • A pajta-rúd paradoxonról
 • A GP-B kísérlet
 • Mit mond a kvantumelmélet az alagúteffektus időtartamáról?
 • Merre mutat a Föld forgástengelye?
 • A geomágneses tér pólusváltásairól
 • Tudomány – nemtudomány
 • Minden másképp van?

Péter korábbi esszékötete “A könyvtár foglya“. Ennek írásai:

 • Látogatóban Hipparkhosznál
 • Szilárd Leóról születésének 100. évfordulója alkalmából
 • Nikola Tesla és az üzemanyag nélküli motor
 • Paul Adrien Maurice Dirac 1902-1984
 • Albert Einstein
 • A könyvtár foglya
 • Tudomány – nemtudomány
 • Egy különös közeg: a vákuum
 • A forgás rejtélye
 • Esszé a fotonokról és a fénynyalábokról
 • A mikrorészecskék önazonossága és a Gibbs-hipotézis
 • A Bell-egyenlőtlenség
 • Kvantumelmélet, holizmus, redukcionizmus
 • Kvantummechanikai alapkísérletek neutronokkal
 • Ekvivalencia-elv és kvantumelmélet
X-Aknák - az igazság nem odaát van!