Fontos bumpszli a görbén

Miért olyan érdekes az a kicsi bumpszli a CERN mérési görbéin, hogy most az egész világ erről beszél (Higgs bozon)? Nem játék ez a számokkal, a statisztikával? Érdemes volt erre kidobni annyi pénzt?

Van persze a híradásokban mindenféle túlzás, meg a még mindig fennálló kérdések elmosása, de azért a kis effektusok – ha nagy bizonyossággal kimutathatók – rendkívül fontosak lehetnek.

Hosszú időn keresztül nem tudták megmagyarázni a Vénusz bolygó furcsa pályáját a Nap körül. Első newtoni megközelítésben a bolygó pályájának egy ellipszisnek kellene lennie, amely egyik gyújtópontjában a Nap áll. A többi bolygó zavaró hatását is figyelembe véve a newtoni elmélet már nem egy zárt ellipszis pályát ír le, hanem egy parányit forgó ellipszist, amelyben egy vénuszi év alatt a bolygó nem pontosan az előző pozíciójába tér vissza. Mindezt bekalkulálva még mindig maradt egy piciny, de biztos eltérés a Vénusz pályájában az elmélettől: 0,012 fok évszázadonként! Érdekes? Lényeges? Miért?

Nos, majdnem pontosan száz évvel ezelőtt Einstein is foglalkozott ezzel a problémával és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a gravitáció új elméletét, az általános relativitás elméletet kidolgozza. Számításai alapján a Vénusz pontosan úgy mozgott, ahogy az új elmélet szerint kell. Azaz az elmélet pontosan írja le a Vénusz mozgását a görbült téridőben. Ma pedig az általános relativitáselmélet a tudomány és technika szerves részévé vált. A GPS rendszer pontos működéséhez, a GPS műholdakon lévő nagyon pontos atomórák idejének kalibrálásához az einsteini speciális és általános relativitáselmélet számításait is figyelembe kell venni. Enélkül naponta 10 km-rel nőne a GPS rendszer pontatlansága – praktikusan 2 perc alatt már használhatatlanná válva a precíz navigációra.

Hát ezért lehet olyan fontos egy kicsi pukli a mérési görbén.

X-Aknák - az igazság nem odaát van!