Levél az MTA Orvosi Tudományok Osztályának

Múlt hét csütörtökére Dr. Nemeskéri Marianna főosztályvezető asszony megbízásából Dr. Czappán István vezető főtanácsos szakmai egyeztetést hívott össze az Egészségügyi Minisztériumba az egészségügyi területet érintő nem-konvencionális eljárásokról szóló rendeletek tervezetével kapcsolatosan. Az egyeztetés célja, hogy a módosított szabályozás az érintettek bevonásával kialakított, szakmailag elfogadott konszenzuson alapuljon. Az egyeztetésre a nem-konvencionális módszerek képviselőit hívták meg elsősorban. A Szkeptikus Társaság azért kapott meghívót, mert megküldte állásfoglalásait a szabályozással kapcsolatban.

Az egyeztetéssel és a jogi szabályozás újragondolásával kapcsolatban májusban megküldtük összefoglalónkat több testületnek, például az MTA Orvostudományi Osztályának is. A teljes levél innen tölthető le: Állásfoglalás a nem-konvencionális egészségügyi eljárásokról a folyamatban lévő rendeletmódosításokkal kapcsolatban.

 

X-Aknák - az igazság nem odaát van!