Egymillió dolláros kihívás paranormális képesség bemutatására (jelentkezési lap)

Ez a nyilatkozat egy olyan pályázati felhívás szabályait foglalja össze, amely azokhoz szól, akik állításuk szerint rendelkeznek valamilyen extrapszichikai, természetfeletti vagy paranormális képességgel1. Mivel az ilyen képességek jellege és tartalma a legkülönfélébb lehet, minden pályázó számára specifikus feltételeket kell megállapítani. A pályázónak el kell fogadnia az alábbiakban felsorolandó szabályokat még mielőtt sor kerülhetne bármilyen hivatalos megegyezésre. A pályázónak a megjelölt helyen közjegyző előtt alá kell írnia ezt formanyomtatványt és vissza kell juttatnia a James Randi Educational Foundation címére. A megjelölt képesség bemutatási módjáról a két félnek még azelőtt meg kell egyeznie, mielőtt sor kerülne bármilyen tesztre. Nem szándékozunk sem bíróként fellépni, sem a kiállítandó jegyzőkönyvet a pályázó nélkül elkészíteni. Minden pályázónak pontosan be kell mutatnia önmagát még mielőtt bármilyen tárgyalásba kezdenénk. A várható többszöri levélváltásra tekintettel a pályázónak küldenie kell egy felbélyegzett, önmagának megcímzett borítékot, vagy — külföldiek esetében — csak megcímzett borítékot. A felhívással kapcsolatos ügyeket a The James Randi Educational Foundation, Fort Lauderdale, Florida intézi.

Én, James Randi, a James Randi Educational Foundation közvetítésével 1,000,000 (egymillió) USA dollárt fizetek annak vagy azoknak, akik demonstrálni tudják bármilyen extrapszichikai, természetfeletti vagy paranormális képességüket megfelelően kontrollált körülmények között. Ennek a demonstrációnak az alább következő szabályok és korlátozások között kell lefolynia:

Ezt a felhívást a James Randi Educational Foundation (JREF), Fort Lauderdale, Florida intézi és garantálja.

 1. A pályázónak világosan előre meg kell mondania, és erről neki és Mr.Randinek egyetértésre kell jutnia, pontosan mi az a képesség, amelyet be kíván mutatni, milyen határok között kell történnie a demonstrációnak (az időtartam, a helyszín és más változó feltételek tekintetében), és milyen alapon lehet majd a bemutatást pozitívnak illetve negatívnak minősíteni. Ez a legelső, legalapvetőbb, legfontosabb szabály.
 2. Kizárólag a megállapodásnak megfelelő természetű és tartalmú képességnek a megállapított határokon belüli tényleges bemutatása fogadható el. Korábban megtörtént események anekdotikus elbeszélése nem fogadható el és nem vehető figyelembe. Nem érdekel, milyen elméletek vagy magyarázatok szolgálhatnak a bemutatásra kerülő képességek alapjául; ilyen anyagokat ne is küldjenek be nekünk.
 3. A pályázó beleegyezik, hogy a bemutatással összefüggő dokumentumokat (fényképeket, magno- és videofelvételeket, írásos anyagokat) a JREF és Mr. Randi szabadon felhasználhatja.
 4. A bemutatás úgy lesz megszervezve, hogy „bírálóbizottságra” nem lesz szükség. Az eredmény bármilyen megfigyelő számára nyilvánvaló lesz azokkal a szabályokkal összhangban, amelyekben az összes résztvevő fél előre megállapodik a megejtendő tesztek formáját illetően. A tesztek egyetlen részlete sem változtatható meg az összes résztvevő fél kifejezett jóváhagyása nélkül. Mr Randi jelen lesz a hivatalos tesztelési eljáráson, de nem lesz hozzáférése a felhasznált anyagokhoz.
 5. Ha a távolság és az idő ezt megkívánja, a pályázót megkérhetik és/vagy kötelezhetik, hogy egy kijelölt megbízott előtt nemhivatalosan mutassa be azt a képességét, amivel pályázik. Ez azt a célt szolgálja, hogy kiderüljön, van-e esély rá, hogy ténylegesen képes lesz demonstrálni azt, amire vállalkozik. Ha ez nem látszik valószínűnek, el lehet tekinteni a hivatalos bemutatástól.
 6. Az utazással, szállással kapcsolatos kiadások és/vagy a díj elnyerése érdekében felmerülő bármilyen más költség a jelentkezőt/pályázót terhelik.
 7. A felhívásra történő jelentkezéssel a pályázó lemond minden törvény előtti fellépés jogáról Mr. Randi és a James Randi Educational Foundation ellen, amelyeket az érvényben lévő jogszabályok megengednek. Ez éppúgy vonatkozik sérülésre, balesetre, egyéb testi vagy pszichés természetű károsodásra, mint anyagi vagy szakmai veszteségre. De az egyezség jelen pontja semmi módon sem befolyásolja a díj odaítélését.
 8. A hivatalos bemutatáson jelen lesz egy független személy, akinél ott lesz James Randi 10,000 USA dollárra kiállított személyes csekkje. Amennyiben a pályázó az egyezményben tételesen felsorolt feltételeknek megfelelően sikeresnek bizonyul, a helyszínen megkapja ezt a csekket, a James Randi Educational Foundation pedig tíz napon belül kifizeti számára a díj (1,000,000 USA dollár) fennmaradó részét. Egymillió dollár átruházható lekötés formájában el van helyezve díjalapként az egyik nagy banknál, a speciális „James Randi Educational Foundation Prize Account” elnevezésű számlán. A számla érvényesítését és állapotát illetően az Alap ad információt az 1-954-467-1112, fax 1-954-467-1660 számon.
 9. A jelen dokumentum példányai bárki számára díjmentesen hozzáférhetők, aki a már említett, önmagának megcímzett borítékot mellékelve ezt igényli, és az Internetről is letölthető.
 10. A jelen felhívást James Randi egyedül tette közzé a JREF-n keresztül, anélkül, hogy ezzel bármilyen személy, ügynökség vagy szervezet megbízta volna. A pályázók elbírálásában azonban mások is bevonhatók, és bizonyos feltételek mellett mások kiegészíthetik a díj összegét. A felhívás kiegészítését és intézését James Randi végzi a James Randi Educational Foundation útján. A JREF nem járul hozzá olyan kéréshez, hogy a díj harmadik személynél készpénz formájában kerüljön letétbe, vagy bármilyen más módon a hivatalos tesztelés előtt a számláról lekerüljön. A JREF nem foglalkozik ilyen haszontalanságokkal.
 11. A pályázat nyitott mindenki számára a világ minden részéből, nemre, fajtára, képzettségre stb. tekintet nélkül, és mindaddig érvényben marad, ameddig valaki elnyeri a díjat. James Randi halála esetén a díj intézése más kezekbe kerül, és szándékaink szerint azután is hatályban marad.
 12. MINDEN JELENTKEZŐNEK EGYETÉRTÉSÉT KELL ADNIA AHHOZ, HOGY A HIVATALOS TESZT LÉTREJÖTTE ESETÉN MI SZÁMÍT A VÁLLALT KÉPESSÉG VAGY ERŐ SIKERES, ILLETVE SIKERTELEN DEMONSTÁCIÓJÁNAK.

Kérjük, hogy a közjegyző által hitelesített eredeti, angol nyelvű jelentkezési laphoz mellékeljen egy rövid, két bekezdésnyi leírást arról, hogy miben áll az a képesség, amit demonstrálni szándékozik.

Megjegyzés: Az előzetes megállapodáson túlmenő speciális szabályokat, kivételezéseket, feltételeket, standardokat vagy kedvezményeket kölcsönös megegyezés nélkül nem veszünk figyelembe, és az olyan jelentkezőket, akik az itt felsorolt szabályokat elutasítják, soha sem fogjuk pályázóknak tekinteni. Csakis ezen szabályok maradéktalan elfogadása után válik a „jelentkező” „pályázóvá”. A jelentkező azáltal, hogy ezt az űrlapot aláírva és közjegyző által hitelesítve eljuttatja hozzánk, kifejezi egyetértését a fenti szabályokkal.

 

__________________________________
James Randi
201 East. Davie Boulevard (S.E. 12th Street)
Fort Lauderdale, FL 33316-1815 U.S.A.
USA

Közjegyzői hitelesítés:

___________________________________
jelentkező

Kérem, vegye figyelembe, hogy nem egy pályázó súlyos személyes kudarcként élte meg, hogy nem tudta teljesíteni a tesztet, amire vállalkozott. A legkomolyabban tanácsolom, hogy még mielőtt szorítóba lép a díjért, megfelelő kettős-vak kísérletben ellenőriztesse, valóban rendelkezik-e azzal a képességgel, amit be akar mutatni. Ez nekem és számos pályázónak eddig már sok időt és munkát takarított meg azzal, hogy bebizonyította: a leendő pályázó képességei csupán a képzeletében léteztek. Kérem, tegye ezt meg, és ne hanyagolja el ezt az elővigyázatosságot.

— James Randi

Jegyzetek

 1. A kihívás szövegét a kiíró engedélyével szöveghű fordításban közöljük
X-Aknák - az igazság nem odaát van!