Steve Jones: Almost Like a Whale (könyvajánló)

A tudomány iránt meglehetősen közömbös mai publikum meghökkentően nagy része tud róla, hogy 150 évvel ezelőtt egy Darwin nevű tudós írt egy “A fajok eredete” című könyvet, és még azzal is tisztában van, hogy e mű megjelenése sarokkő volt több tudományterület fejlődésében. Ugyanezek az emberek nehezen tudnának pontosan megnevezni egyetlen ma élő neves, evolúcióval foglalkozó biológust. Az igazán megdöbbentő azonban az, hogy a jelenleg biológia fakultáson tanuló egyetemisták közül talán egyetlenegy sem olvasta Darwin fő művét (és valószínűleg a többit sem)!

Mondhatnánk, hogy rengeteg modern összefoglalás jelent meg ebben a témakörben, akkor pedig miért kellene egy mára már tulajdonképpen elavult ismeretanyagot tartalmazott könyvet elővennünk? Műve megírásakor Darwin semmit sem tudott az öröklődés mechanizmusáról, a Föld koráról, fejlődéséről szóló elméletek is nagyon pontatlanok voltak és a többi hivatkozott tudományterület fejlettsége is messze elmaradt a mai szinttől.

A manapság oly népszerű áltudományos tanok azonban rendszeresen hivatkoznak közvetlenül Darwinra és “A fajok eredetére”. Feltételezésük szerint nem a tudományos ismeretek felhalmozódása, hanem csupán politikai szükségszerűség vezetett a darwinizmus megszületéséhez. Azt bizonygatják, hogy mára az alapmű minden egyes feltételezése megbukott, így a tudomány csak tehetetlensége és önvédelme érdekében ragaszkodik az elmélethez.

Mindezt azért tehetik meg, mert oly kevesen veszik a fáradtságot, hogy visszanyúljanak az eredethez…

Erre a kihívásra válaszol Steve Jones, a londoni University College Galton Laboratóriumának neves genetikus professzora, akinek már számos mérvadó könyve jelent meg a témakörben: “The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution” (a kötet szerkesztője Robert Martin és David Pilbeam mellett), “In the Blood”, “The Language of the Genes: Biology, History and the Evolutionary Future”.

Jones hisz benne, hogy Darwin műve ma is aktuális, érvrendszere szinte változatlanul megállja a helyét. Ennek legjobb próbaköve az, ha megtartva a könyv logikáját, kisegítjük Darwint és a modern biológia, geológia, paleontológia eredményeit belefűzzük az eredeti gondolatmenetbe. Ezt a merész kísérletet hajtja végre Steve Jones, amellyel nem meglepő módon sok fejcsóváló és annál több lelkes reakciót vált ki a szakmai publikumból.

Jones lényegében érintetlenül hagyta a “Fajok eredete” beosztását. Darwin óvatosságát tiszteletben tartva lényegében elmarad az ember evolúciójának tárgyalása, de más területeken teljesen naprakész ismeretekkel egészül ki a gondolatmenet. A biológia legmodernebb eredményeit taglaló bekezdéseket észrevétlenül, megjelölés nélkül követik Darwin eredeti sorai. A szerző jó dramaturgiai érzékkel változtatás nélkül közli a záró fejezetet (Recapitulation and Conclusion). A legtöbb olvasó mire idáig ér, minden bizonnyal zökkenőmentesen vált Jones-ról Darwinra, és végére érve azzal a meggyőződéssel teszi le a könyvet, hogy bizony a 150 évvel ezelőtt megfogalmazott “egyetlen hosszú gondolatmenet” ma is ugyanolyan meggyőző, mint születésekor lehetett.

Bár nem helyettesíti az eredetit, Steve Jones “Almost Like a Whale” című műve képes arra, hogy elhozza Darwin nagy látomását a mai olvasókhoz. Igazi időutazás és kaland ez a könyv. Külön élvezet egymás mellett olvasni a két könyvet, megfigyelve, hogyan építi fel Jones a gondolatmenetet, és hogy mi változott az eredetihez képest. Szerencsére ehhez Darwin műve másfél év óta már elérhető új magyar fordításban (Typotex 2000, fordította Kampis György).

X-Aknák - az igazság nem odaát van!