Tanácskozott a TTT Elnöksége

Július elsején a Balaton-felvidéken tanácskozott a Tényeket Tisztelők Társaságának elnöksége. Az esemény főleg azért említésre méltó, mert bizony mostanában mintha lanyhulni látszana a Társaság tevékenysége. Pedig nem mondhatnónk, hogy a babonák és áltudományok immáron veszve vannak.

A képen látható, hogy az elnökség jelentős része jelen volt. A fényképen szemben áll Czelnai Rudolf akadémikus, a TTT elnöke. A képen jobbra indulva az asztal körül Almár Iván, Richter Nándor, Hraskó Gábor (külsős), Trupka Zoltán, Vágó István, Kabdebó György, Molnár Gergely és Csaba György Gábor. Igazoltan volt távol Bencze Gyula és Staar Gyula. Én magam, mint kezdeményező és szervező vettem részt a megbeszélésen.

Bár az elnökségi tagok mindegyike szívvel-lélekkel küzd a babonák és áltudományok ellen a saját – úgymond polgári – munkaterületén, a Társaság önmaga nem nagyon jelenik meg a médiában és a közélet más porondjain. Én mindössze két – kétségkívül fontos – kivételről tudok: az évente Székesfehérváron megrendezett Országos Konferenciáról és a Természet Világa Szkeptikus Sarok rovatáról, amelyben rendszeresen jelennek meg írások.

Érdekes volt látni, hogy az ingerszegénységtől idegenkedő és a reflektorfényhez jobban alkalmazkodott Vágó István (és talán Molnár Gergely bűvész is) jóval radikálisabb akcióprogramot hirdetne, mint az elnökség többi tagja. Véleményük szerint a Társaságnak sokkal proaktívabbnak kéne lennie, adott témakörökben nem kellene visszariadni akár precedens értékű perek kezdeményezésétől sem.

Én magam egyetértenék egy ilyen irányvonallal, de e mellett még sok újítanivalót látok a szelídebb módszerek területén is. A Társaság jelenleg egyáltalán nem használja ki tagságának potenciálját. Megfelelő tematikus munkacsoportok kialakításával jelentős terhet lehetne levenni az elnökség válláról és sokkal hatékonyabban lehetne reagálni a Társaság témáját érintő eseményekre. A munkacsoportok némelyike megfelelő jogi támogatással kidolgozhatná a Vágó István által felvázolt irányvonalat is. Ez az a struktúra, amelyben szerintem mind a szelídebb, mind a hevesebb vérmérsékletű tagok legjobban ki tudnák használni szakértelmüket és energiáikat.

Várható, hogy az elkövetkező hónapokban az elnök összehívja a Társaság közgyűlését. Reméljük, hogy erre mihamarabb sor kerül, és a TTT megújult erővel lesz képes nekivágni a XXI. századi babonák kihívásának.

X-Aknák - az igazság nem odaát van!